Psalmen

Psalm 122:3

3
Dat vreed', en aangename rust,
En milde zegen u verblij';
Dat welvaart in uw vesting zij,
In uw paleizen vreugd' en lust.
Om vriend en broedren spreek ik nu:
"De vrede zij en blijv' in u,
Nooit moet haar nijd of twist verkloeken.
Om 's Heeren huis, in u gebouwd,
Waar onze God Zijn woning houdt,
Zal ik het goede voor u zoeken."

Bekijk Psalm 122 onberijmd in de Bijbel.

Dit lied wordt ionisch gezongen.

Beluister of download de melodie als midi-bestand.


<- Psalm 121 | Psalm 122 | Psalm 123 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken