Kort Begrip: Vraag 8

Vraag 8

Heeft God u alzo boos en verdorven van natuur geschapen?

Antwoord 8

Neen; maar Hij heeft mij goed en naar Zijn evenbeeld geschapen, in ware kennis van God, gerechtigheid en heiligheid.
Toon nummering: naast | in tekst | niet