Kort Begrip: Vraag 74

Vraag 74

Wat begeert gij van God in dit gebed?

Antwoord 74

Ten eerste, dat al wat dient tot Gods eer, bevorderd worde, en daarentegen geweerd worde, wat haar verhindert, of Zijn wil wederstaat. Ten andere, Dat Hij mij met alle nooddruft naar het lichaam verzorge, en naar de ziel mij beware voor alle kwaad, dat mij aan mijn zaligheid zou kunnen schadelijk zijn.
Toon nummering: naast | in tekst | niet