Kort Begrip: Vraag 72

Vraag 72

Om welke dingen moeten wij God bidden?

Antwoord 72

Om alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat Hij zelf ons geleerd heeft.
Toon nummering: naast | in tekst | niet