Kort Begrip: Vraag 70

Vraag 70

Wie moeten wij hierom bidden?

Antwoord 70

Niet enig schepsel, maar alleen God, die ons helpen kan, en om Jezus Christus’ wil verhoren wil.
Toon nummering: naast | in tekst | niet