Kort Begrip: Vraag 7

Vraag 7

Kunt gij dit alles volkomen houden?

Antwoord 7

Neen ik; maar ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten, en Gods geboden met gedachten, woorden en werken te overtreden.
Toon nummering: naast | in tekst | niet