Kort Begrip: Vraag 66

Vraag 66

Zullen die ook zalig worden, die geen goede werken doen?

Antwoord 66

Neen; want de Heilige Schrift zegt, dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, hoereerder, dief, geldgierige, dronkaard, lasteraar, noch rover, noch dergelijke, het Rijk van God beërven zal, tenzij dat zij zich tot God bekeren.

Toon nummering: naast | in tekst | niet