Kort Begrip: Vraag 64

Vraag 64

Aangezien wij alleen uit de genade door Christus zalig worden, waarom moet gij nog goede werken doen?

Antwoord 64

Niet om de hemel daarmee te verdienen, hetwelk Christus heeft gedaan, maar omdat God mij dit heeft geboden.
Toon nummering: naast | in tekst | niet