Kortbegrip

Kort Begrip: Vraag 52

Vraag 52

Hoeveel Sacramenten heeft Christus in het Nieuwe Testament ingesteld?

Antwoord 52

Twee: de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal.

Toon nummering: naast | in tekst | niet