Kort Begrip: Vraag 46

Vraag 46

Waarom kunnen onze goede werken onze gerechtigheid voor God niet zijn, noch een stuk daarvan?

Antwoord 46

Alzo dat alleen de volkomen genoegdoening en gerechtigheid van Christus, door God mij wordt toegerekend, waardoor mij mijn zonden vergeven en ik een erfgenaam van het eeuwige leven word; en dat ik die niet anders dan door het geloof kan aannemen.

Vraag 46

Waarom kunnen onze goede werken onze gerechtigheid voor God niet zijn, noch een stuk daarvan?

Antwoord 46

Daarom, dat ook onze beste werken in dit leven onvolkomen en met zonde bevlekt zijn.
Toon nummering: naast | in tekst | niet