Kort Begrip: Vraag 45

Vraag 45

Hoe is het te verstaan, dat gij door het geloof gerechtvaardigd zijt?

Antwoord 45

Alzo dat alleen de volkomen genoegdoening en gerechtigheid van Christus, door God mij wordt toegerekend, waardoor mij mijn zonden vergeven en ik een erfgenaam van het eeuwige leven word; en dat ik die niet anders dan door het geloof kan aannemen.
Toon nummering: naast | in tekst | niet