Kort Begrip: Vraag 33

Vraag 33

In welke natuur heeft Christus geleden?

Antwoord 33

Alleen in Zijn menselijke natuur, dat is, in Zijn ziel en lichaam.
Toon nummering: naast | in tekst | niet