Kort Begrip: Vraag 30

Vraag 30

Is er anders geen Zaligmaker?

Antwoord 30

Neen; want er is onder de hemel geen andere naam, die onder de mensen gegeven is, door welken wij moeten zalig worden, dan de Naam van Jezus.
Toon nummering: naast | in tekst | niet