Kort Begrip: Vraag 18

Vraag 18

Zullen ook alle mensen door de Middelaar Jezus zalig worden, gelijk zij allen door Adam zijn verdoemd geworden?

Antwoord 18

Neen, maar alleen, die Hem met een waar geloof aannemen, gelijk geschreven staat: Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, (dat is: niet verloren ga) maar het eeuwige leven hebbe.
Toon nummering: naast | in tekst | niet