Kort Begrip: Vraag 13

Vraag 13

Wil God zulke ongehoorzaamheid en verdorvenheid ongestraft laten?

Antwoord 13

Neen; Maar naar Zijn rechtvaardig oordeel wil Hij die tijdelijk en eeuwig straffen, gelijk geschreven staat: Vervloekt is een ieder, die niet blijft in al hetgeen geschreven is, in het boek der wet, om dat te doen.
Toon nummering: naast | in tekst | niet