Kort Begrip: Vraag 1

Vraag 1

Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij welgetroost, zaliglijk leven en sterven moogt?

Antwoord 1

Drie stukken: Ten eerste hoe groot mijn zonden en ellende zijn; ten andere hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worde; ten derde hoe ik Gode voor mijn verlossing zal dankbaar zijn.

Toon nummering: naast | in tekst | niet