Kortbegrip

Kort Begrip / Overzicht

Het Kort Begrip is een vereenvoudigde en verkorte versie van de Heidelbergse Catechismus. Het Kort Begript werkt ook op dezelfde manier: er is een vraag waarop een antwoord wordt gegeven.

Het is een handleiding voor diegene die zich willen begeven tot des Heeren Heilig Avondmaal.

Er zijn 3 delen met daarin verschillende vragen en antwoorden.

Open hieronder 1 van die vragen óf open het volledige Kort Begrip.

Inleiding

Deel 1: Van des mensen ellende

Deel 2: Van de verlossing van de mens uit zijn ellende

Deel 3: Van de dankbaarheid, die men Gode voor de verlossing schuldig is


Toon nummering: naast | in tekst | niet