Gezang 301:4

4
Lijf en goed altezamen (lijf=leven)
heb ik u niet verschoond;
mijn broeders, hoog van namen,
hebben 't u ook vertoond:
Graaf Adolf is gebleven
in Friesland in den slag;
zijn ziel in 't eeuwig leven
verwacht den jongsten dag.

<- Gezang 300 | Gezang 301 | Gezang 302 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet