Gezang 299:2

2
Heeft ooit een onnozel kind
't eigen lot beslist?
Die als Vader het bemint,
weet ook, wat het mist.
Gaven schenkt Gij dag aan dag,
wie heeft recht op meer?
't Schoonste dat 'k U brengen mag:
U alleen zij d' eer!

<- Gezang 298 | Gezang 299 | Gezang 300 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet