Gezang 268:1

1
Dat w' U deez' dag, o Jezus, wijden,
en vieren, in de geest verblijd,
de dag, waarop na al uw lijden
Gij uit het graf verrezen zijt.
Laat ons uw eer alleen bedoelen,
uw eer, die al ons leven is;
dan zullen w' in ons hart gevoelen
de kracht van uw verrijzenis.

<- Gezang 267 | Gezang 268 | Gezang 269 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet