Gezang 24

1
Dit is de dag, die God ons schenkt,
waaraan thans ieder Christen denkt;
hem viere, wat in 't groot heelal
door Jezus is en wezen zal.

2
Men had Hem eeuwen lang verwacht;
en toen Gods tijdperk was volbracht,
zond Hij ons van zijn hoge troon
het heil der wereld, zijne Zoon.

3
U, die voor ons geboren zijt,
U zij ons hart, ons lied gewijd.
Wij voegen juichend onze stem
bij 't Eng'lenheir van Bethlehem.

4
Geloofd die komt in 's Heren naam!
Wij Christ'nen zeeg'nen U te zaam,
U, Vredevorst, der vaad'ren wens,
U Zaligmaker, God en mens!

5
Roem, hemel, die geboortedag,
de schoonste, die de wereld zag;
juich, aarde, nu g' uw Koning ziet,
zing Hem een nooit gezongen lied.

6
Dit is de dag, die God ons schenkt,
waaraan eens heel de wereld denkt;
hem viere, wat in 't groot heelal
door Jezus is en wezen zal.

<- Gezang 23 | Gezang 24 | Gezang 25 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet