Psalmen

<- Gezang 21 | Gezang 22 | Gezang 23 ->

Gezang 22

1
Komt en laat ons Christus eren,
hart en zinnen tot Hem keren!
Zingt die trouwe Heer der heren,
Christ'nen, in zijn naam gedoopt!

2
O, hoe is Hij ons genegen:
louter goedheid, louter zegen
komt ons van die Heiland tegen
ied're dag en ieder uur.

3
Hem, die blijde herders vonden,
toen hun d' engelen verkondden,
dat Hij redden kwam van zonden:
Hem zij lof in eeuwigheid!

4
Zingen wij met dank en bede
't lied der heil'ge eng'len mede:
"Eer omhoog, op aarde vrede
door het welbehagen Gods!"


Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document