Gezang 215:3

3
Laat ons saam met Jezus leven,
dien het graf niet houden kon,
die tot Levensvorst verheven,
al de macht des doods verwon.
Zijt G' ons Hoofd, dan zijn w' uw leden,
dan, met U ook opgestaan,
lacht ons 't nieuwe leven aan,
Heer, dat w' in uw dienst besteden.
Leef in ons, dan leven wij
overwinnaars, zoals Gij!

<- Gezang 214 | Gezang 215 | Gezang 216 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet