Gezang 183:1

1
Mijn goede Herder is de Heer!
Hij stelt zijn leven voor zijn schapen,
Hij doet des nachts mij veilig slapen
en 's morgens wekt zijn stem mij weer.
Mij zal geen goede weid' ontbreken,
mij spijzigt Hij met overvloed,
en zachtkens leidt Hij mijne voet
in 't lieflijkst oord aan frisse beken,
die Hij uit rotsen vloeien doet.

<- Gezang 182 | Gezang 183 | Gezang 184 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet