Gezang 146:2

2
In Israël was dat een wijze,
valt met hen ook de Heer te voet:
dat elk nu toch God roem' en prijze,
die ons zoveel weldaden doet.
Roept overal
met groot geschal:
"Lof, prijs en dank alleen
zij God en anders geen!"

<- Gezang 145 | Gezang 146 | Gezang 147 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet