Gezang 140:5

5
Hoe heerlijk zijn uw werken, Heer!
U dank', U loov', U prijz', U eer'
wat is, wat was of worde.
Gij schept uit lijden hemelvreugd,
uit zonde heiligheid en deugd,
en uit verwarring orde.
O zaligheid van ons geslacht!
Hoe smelt bij 't heil, ons aangebracht,
hier lof en dank te gader:
in Adam door de dood geveld;
in Jezus schoner weer hersteld!
Lof, halleluja, Vader!

<- Gezang 139 | Gezang 140 | Gezang 141 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet