Gezang 138:4

4
Waar waren wij, had zijne kracht
ons niet gevormd ten leven?
Hij kent ons, kent al 't geen zijn macht
ooit aanschijn heeft gegeven.
Bij Hem is wijsheid en verstand,
bij Hem is sterkte, zijne hand
omspant en aard en hemel.

<- Gezang 137 | Gezang 138 | Gezang 139 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet