Dordtse Leerregels: hoofdstuk 5

Hoofdstuk 5: Van de volharding der heiligen

In deel 1 zijn er 15 artikelen: artikel 2 t/m artikel 16.

In deel 2 zijn er 9 artikelen: artikel 1 t/m artikel 9.


Van de volharding der heiligen

  1. Hieruit spruiten de dagelijkse zonden der zwakheid, en ook aan de allerbeste werken der heiligen kleven gebreken. Hetwelk hun gestadige oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen, hun toevlucht tot den gekruisigden Christus te nemen, het vlees hoe langer hoe meer door den Geest des gebeds en heilige oefeningen der godvruchtigheid te doden, en naar het eindperk der volmaaktheid te zuchten, totdat zij van dit lichaam des doods ontbonden zijnde, met het Lam Gods in de hemelen zullen regeren.

Toon nummering: naast | in tekst | niet