Bijbelboeken

Titus

Het boek Titus is het 56e boek en bevat 46 verzen in 3 hoofdstukken.
Daarin komen 7 titels voor:

Hoofdstukken

Ga naar: 1 2 3

Titels

Titus 1 1 - 4 Opschrift en groet
5 - 9 Over ambtsbediening
10 - 16 De dwaalleraars te Kreta
Titus 2 1 - 10 Voorschriften betreffende onderscheiden leeftijden en standen
11 - 15 Waartoe de zaligmakende genade Gods verschenen is
Titus 3 1 - 11 Onderdanigheid aan de overheid
12 - 15 Opdrachten en groeten


Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document