Bijbelboeken

Openbaring

Het boek Openbaring is het 66e boek en bevat 404 verzen in 22 hoofdstukken.
Daarin komen 45 titels voor:

Hoofdstukken

Ga naar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Titels

Openbaring 1 1 - 8 Opschrift en groet
9 - 18 Jezus verschijnt aan Johannes op Patmos
19 - 20 Bevel om aan de zeven Gemeenten te schrijven
Openbaring 2 1 - 7 Eerste brief: aan Éfeze
8 - 11 Tweede brief: aan Smyrna
12 - 17 Derde brief: aan Pérgamus
18 - 29 Vierde brief: aan Thyatíre
Openbaring 3 1 - 6 Vijfde brief: aan Sardis
7 - 13 Zesde brief: aan Filadelfía
14 - 22 Zevende brief: aan Laodicéa
Openbaring 4 1 - 11 Het hemelse troongezicht. De vier en twintig ouderlingen en de vier dieren
Openbaring 5 1 - 5 Het boek met de zeven zegelen
6 - 14 Het Lam neemt het boek om het te openen
Openbaring 6 1 - 17 Opening der eerste zes zegels
Openbaring 7 1 - 8 De verzegelden uit de twaalf stammen
9 - 17 Gezicht der martelaren in de heerlijkheid
Openbaring 8 1 - 5 Opening van het zevende zegel
6 - 13 Zeven engelen met zeven bazuinen
Openbaring 9 1 - 12 De vijfde engel
13 - 21 De zesde engel
Openbaring 10 1 - 11 Het boek uit den hemel wordt door Johannes opgegeten
Openbaring 11 1 - 14 De twee getuigen Gods
15 - 19 De zevende engel
Openbaring 12 1 - 6 De vrouwe en de draak
7 - 17 De strijd van Michaël met den draak
Openbaring 13 1 - 10 Het beest, dat uit de zee opkomt
11 - 18 Het beest, dat uit de aarde opkomt
Openbaring 14 1 - 5 Het Lam met de honderd vier en veertig duizend op den berg Sion
6 - 13 Drie engelen kondigen het oordeel aan
14 - 20 De graan- en wijnoogst
Openbaring 15 1 - 8 Zeven engelen met de zeven laatste plagen
Openbaring 16 1 - 21 De zeven engelen gieten hun fiolen uit
Openbaring 17 1 - 18 De vrouw op het scharlakenrood dier
Openbaring 18 1 - 24 Val van Babylon Klaagtonen op de aarde
Openbaring 19 1 - 5 Zegelied in den hemel over Babylons val
6 - 10 De bruiloft des Lams
11 - 21 Overwinning van Christus op den valsen profeet
Openbaring 20 1 - 3 De satan voor duizend jaren gebonden
4 - 6 De eerste opstanding
7 - 10 De satan geheel overwonnen
11 - 15 Het laatste oordeel
Openbaring 21 1 - 8 De nieuwe hemel en de nieuwe aarde
9 - 27 Het nieuwe Jeruzalem
Openbaring 22 1 - 5 De stroom van levend water
6 - 21 Waarschuwingen en beloften


Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document