Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4

Filippenzen 4:20-23


    Groet en zegenbede

  1. Onzen God nu en Vader zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
  2. Groet alle heiligen in Christus Jezus; U groeten de broeders, die met mij zijn.
  3. Al de heiligen groeten u, en meest die van het huis des keizers zijn.
  4. De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.


Ga naar of .
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document