Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4

2 TimotheŁs 4:19-22


    Groet en zegenbede

  1. Groet Priska en Aquila, en het huis van Onesiforus.
  2. Erastus is te Korinthe gebleven; en Trofimus heb ik te Milete krank gelaten.
  3. Benaarstig u, om voor den winter te komen. U groet Eubulus, en Pudens, en Linus, en Klaudia, en al de broeders.
  4. De Heere Jezus Christus zij met uw geest. De genade zij met ulieden. Amen.


Ga naar of .
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document