Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3

2 Tessalonicenzen 3:1-5


    Verzoek om voorbede

  1. Voorts, broeders, bidt voor ons, opdat het Woord des Heeren zijn loop hebbe, en verheerlijkt worde, gelijk ook bij u;
  2. En opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen; want het geloof is niet aller.
  3. Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren van den boze.
  4. En wij vertrouwen van u in den Heere, dat gij, hetgeen wij u bevelen, ook doet, en doen zult.
  5. Doch de Heere richte uw harten tot de liefde van God, en tot de lijdzaamheid van Christus.


Ga naar of .
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document