2 Petrus

Het bijbelboek 2 Petrus is het 61e boek en bevat 61 verzen in 3 hoofdstukken.

In bijbelboek 2 Petrus komen 5 titels voor.

Titels bijbelboek 2 Petrus

2 Petrus 1

2 Petrus 2

2 Petrus 3

Toon nummering: naast | in tekst | niet