Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4 5

1 Tessalonicenzen 5:23-28


    Groet en heilbede

  1. En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus.
  2. Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal.
  3. Broeders, bidt voor ons.
  4. Groet al de broeders met een heiligen kus.
  5. Ik bezweer ulieden bij den Heere, dat deze zendbrief al den heiligen broederen gelezen worde.
  6. De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met ulieden. Amen.


Ga naar of .
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document