Bijbelboeken

1 Samuel

Het boek 1 Samuel is het 9e boek en bevat 810 verzen in 31 hoofdstukken.
Daarin komen 44 titels voor:

Hoofdstukken

Ga naar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Titels

1 Samuel 1 1 - 19 De gelofte van Hanna
20 - 28 Geboorte van Samuël
1 Samuel 2 1 - 11 Hanna's lofzang
12 - 26 Eli's zonen
27 - 36 Eli's val voorspeld
1 Samuel 3 1 - 21 Samuël geroepen
1 Samuel 4 1 - 17 Israël door de Filistijnen geslagen. De ark genomen
18 - 22 Eli's dood
1 Samuel 5 1 - 12 De ark in het land der Filistijnen
1 Samuel 6 1 - 21 De ark teruggebracht naar het land van Israël
1 Samuel 7 2 - 17 De Filistijnen verslagen te Mizpa
1 Samuel 8 1 - 22 Israël begeert een koning
1 Samuel 9 1 - 27 Samuël zalft Saul tot koning
1 Samuel 10 17 - 27 Saul tot koning verkozen
1 Samuel 11 1 - 15 Saul verslaat de Ammonieten en bevrijdt de stad Jabes
1 Samuel 12 1 - 25 Samuël legt getuigenis af van zijn gedrag
1 Samuel 13 1 - 6 Inval der Filistijnen
7 - 23 Saul offert
1 Samuel 14 1 - 15 Jónathan verslaat de Filistijnen
16 - 46 Saul verslaat de Filistijnen
47 - 52 Sauls geslacht
1 Samuel 15 1 - 35 Saul overwint de Amalekieten
1 Samuel 16 1 - 13 David door Samuël tot koning gezalfd
14 - 23 David bij Saul
1 Samuel 17 1 - 58 David en Goliath
1 Samuel 18 1 - 16 Vriendschapsverbond tussen Jónathan en David
17 - 30 David wordt de schoonzoon van Saul
1 Samuel 19 1 - 11 Saul wil David doden
12 - 24 Davids vlucht
1 Samuel 20 1 - 42 Verbond tussen David en Jónathan
1 Samuel 21 1 - 10 David naar Nob
11 - 15 David te Gath
1 Samuel 22 1 - 5 David in de spelonk van Adullam
6 - 23 Saul laat de priesters te Nob doden
1 Samuel 23 1 - 29 David ontzet Kehíla
1 Samuel 24 1 - 22 David spaart Saul
1 Samuel 25 1 - 1 Samuëls dood
2 - 44 Nabal en Abigáil
1 Samuel 26 1 - 25 David spaart nogmaals het leven van Saul
1 Samuel 27 1 - 12 David te Ziklag
1 Samuel 28 1 - 25 Saul bij de waarzegster van Endor
1 Samuel 29 1 - 11 David door koning Achis weggezonden
1 Samuel 30 1 - 31 Ziklag door de Amalekieten verwoest
1 Samuel 31 1 - 13 Dood van Saul en Jónathan


Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document