Belijdenisgeschriften

Belijdenisgeschriften geven kort en duidelijk aan wat wij geloven. Indirect geven we hiermee dus ook aan wat we niet geloven.

Een geloofsbelijdenis kan u helpen aan een antwoord op de vraag: "Wat geloven we?". Hiermee zijn deze geschriften een geloofsbelijdenis geworden.

De bekendste is wellicht de Apostolische belijdenis of de 12 artikelen.

De apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanasius zijn de drie klassieke belijdenisgeschriften. De Heidelberger Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels vormen samen de Drie formulieren van Enigheid.

Drie formulieren van Enigheid

Klassieke belijdenisgeschriften

Overige (geen belijdenisgeschriften)

Toon nummering: naast | in tekst | niet