12gezangen

12 enige gezangen

Op deze website zijn de volgende psalmen en gezangen opgenomen:
  • Psalmen: vertaling 1773
  • 12 enige gezangen: vertaling 1773
  • Gezangen: vertaling 1938
Hierdoor zijn er 150 psalmen (en 12 enige gezangen) en 306 gezangen opgenomen.

Alfabetisch register van de 12 enige gezangen

B

Behoed het ganse Christendom;Enig gezang 12:6
Bescherm ons, in den bangen tijdEnig gezang 12:5

D

Dat wij ons ambt en plicht, o HEER',Enig gezang 9:3
Des HEEREN arm is sterk;Enig gezang 2:4
Die stout zijn op hun macht,Enig gezang 2:5
Dus wordt des HEEREN volk geleid,Enig gezang 3:4

E

Een licht, zo groot, zo schoon,Enig gezang 4:2

G

Gedenkt en viert, met vee en magen,Enig gezang 1:5
Geef heden ons ons daag'lijks brood;Enig gezang 5:5
Geheiligd word' Uw Naam; ai, geef,Enig gezang 5:2
'k Geloof daarbij in Jezus, onzen Heer',Enig gezang 7:2
'k Geloof in God, den Vader, die 't heelalEnig gezang 7:1
'k Geloof in God, den Vader, groot van macht,Enig gezang 6:1
'k Geloof ook in den Heil'gen Geest, die eenEnig gezang 7:4
'k Geloof ook in den Heil'gen Geest, dien w' eren,Enig gezang 6:2
Gij zult niet doodslaan, noch u wreken!Enig gezang 1:7
Gij zult uw ouders need'rig eren,Enig gezang 1:6
God had hun, tot hun troost, gemeld,Enig gezang 3:2

H

Hij heeft, na lang geduld,Enig gezang 2:6
Hij speld' ons, dat wij t' allen tijd,Enig gezang 3:3
Hij stond weer op, ons tot gerechtigheid,Enig gezang 7:3
Hoe heilig is Zijn Naam!Enig gezang 2:3
Houd ons gemoed voor U bereid,Enig gezang 12:4

I

Ik ben de HEER', uw God en Koning,Enig gezang 1:1
Ik ben de HEER', uw God en Koning,Enig gezang 1:2

J

Ja, Amen, trouwe Vader, ja;Enig gezang 5:10

L

Leid ons in geen verzoeking ooit,Enig gezang 5:7
Lof zij den God van Israel,Enig gezang 3:1

M

Mijn ziel verheft Gods eer;Enig gezang 2:1
Mijn ziel, herdenk met heilig beven,Enig gezang 1:1
Misbruikt geenszins den Naam des HEEREN;Enig gezang 1:4

O

O allerhoogste Majesteit,Enig gezang 5:1
O God, die onze Vader zijt;Enig gezang 8:1
O grote Christus, eeuwig licht!Enig gezang 12:1
O HEER', wij danken U van harte,Enig gezang 11:1
O Vader, dat Uw liefd' ons blijk';Enig gezang 12:7
O Vader, die al 't leven voedt,Enig gezang 10:1
Och, of wij Uw geboon volbrachten!Enig gezang 1:9

S

Schenk Uwen zegen bij Uw Woord;Enig gezang 9:6

T

Toon ons Uw goedheid en Uw macht,Enig gezang 12:2
Troost allen, die in nood en smart,Enig gezang 9:7

U

Uw hart zal nimmer iets begeren,Enig gezang 1:8
Uw koninkrijk koom' toch, o HEER'!Enig gezang 5:3
Uw wil geschied', Uw wil alleen,Enig gezang 5:4

V

Vergeef ons onze schulden, HEER'!Enig gezang 5:6
Verkwik ons door een zoete rust,Enig gezang 12:3
Verleen ons, na genoten rust,Enig gezang 9:2
Verlicht ons hart, dat duister is,Enig gezang 9:5
Verlos ons uit des bozen macht;Enig gezang 5:8
Voor beeldendienst zult gij u wachten;Enig gezang 1:3
Voor elk, die in het duister dwaalt,Enig gezang 3:5

W

Want Uw is 't Koninkrijk, o HEER',Enig gezang 5:9
Want ziet, om 's HEEREN daan,Enig gezang 2:2
Wij danken U, barmhartig God,Enig gezang 9:1

Z

Zie op ons neder in gena,Enig gezang 9:4
Zijn goedheid klom ten topEnig gezang 2:7
Zo laat Gij, HEER', Uw knecht,Enig gezang 4:1


Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document