Psalmen

<- Enig gezang 5 | Enig Gezang 6 | Enig gezang 7 ->

Enig Gezang 6:1

1
'k Geloof in God, den Vader, groot van macht,
Die hemel, aard' en zee heeft voortgebracht;
En in Gods Zoon, Zijn een'gen, onzen Heer',
In Jezus, dien ik als den Christus eer,
Die uit een maagd, na heil'g' ontvangenis,
Van 's Heeren Geest, voor ons geboren is;
Die voor ons leed in Pontius' gerecht,
Bespot, gekruist, gedood, in 't graf gelegd,
Ter helle daald' en op den derden dag,
Zijn volk tot heil, opnieuw het leven zag;
Ten hemel voer en daar in 't heerlijk leven
Ter rechterhand Zijns Vaders zit verheven;
Vanwaar Hij weer zal komen op Zijn troon,
Ten oordeel van de levenden en doon.
Beluister of download de melodie als midi-bestand.


Toon volledig gezang
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document