Psalmen

Psalm 89:9

9
Gij hebt weleer van hem, dien Gij geheiligd hadt,
Gezegd in een gezicht, dat zoveel troost bevat:
"Ik heb bij enen held voor Isrel hulp beschoren,
Hem uit het volk verhoogd; hem had Ik uitverkoren;
'k Heb David, Mijnen knecht, Mijn gunsteling gevonden
En hem met heilge zalf aan Mij en 't rijk verbonden."

Bekijk Psalm 89 onberijmd in de Bijbel.

Dit lied wordt hypo-ionisch gezongen.

Beluister of download de melodie als midi-bestand.


<- Psalm 88 | Psalm 89 | Psalm 90 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken