Psalm 77:7

7
'k Zal gedenken, hoe voor dezen
Ons de Heer' heeft gunst bewezen;
'k Zal de wondren gadeslaan,
Die Gij hebt van ouds gedaan.
'k Zal nauwkeurig op Uw werken
En derzelver uitkomst merken,
En, in plaats van bittre klacht,
Daarvan spreken dag en nacht.

Bekijk Psalm 77 onberijmd in de Bijbel.

Dit lied wordt hypo-dorisch gezongen.Download de melodie als midi-bestand.


<- Psalm 76 | Psalm 77 | Psalm 78 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet