Psalm 76:7

7
Men voer' dien God geschenken aan;
Die vreeslijk is in al Zijn daan.
Hij stoot de vorsten weg in 't graf
En snijdt hun geest als druiven af,
Hij, die den koningen der aarde
Zelfs op hun tronen, vreze baarde.

Bekijk Psalm 76 onberijmd in de Bijbel.

Dit lied wordt hypo-mixolydisch gezongen.Download de melodie als midi-bestand.


<- Psalm 75 | Psalm 76 | Psalm 77 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet