Psalm 72:2

2
De bergen zullen vrede dragen,
De heuvels heilig recht;
Hij zal hun vrolijk op doen dagen,
Het heil, hun toegezegd.
't Ellendig volk wordt dan uit lijden
Door Zijnen arm gerukt
Hij zal nooddruftigen bevrijden;
Verbrijzlen, wie verdrukt.

Bekijk Psalm 72 onberijmd in de Bijbel.

Dit lied wordt aeolisch gezongen.Download de melodie als midi-bestand.


<- Psalm 71 | Psalm 72 | Psalm 73 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet