Psalm 66:7

7
Ik zal het brandaltaar doen roken
Van 't edelst' vee uit kooi en stal;
Zo worden vet en merg ontstoken,
Bij 't lieflijk rijzend lofgeschal.
Het reukwerk zal zijn geur verspreiden,
Daar ram bij ram wordt aangebracht.
'k Zal bok en rund ten offer leiden,
Opdat men z' U ter ere slacht'.

Bekijk Psalm 66 onberijmd in de Bijbel.

Dit lied wordt hypo-ionisch gezongen.Download de melodie als midi-bestand.


<- Psalm 65 | Psalm 66 | Psalm 67 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet