Psalm 63:4

4
Wanneer ik, op mijn legerstee,
Aan U gedenk in stille nachten;
Dan peinst mijn ziel met al haar krachten,
Hoe Gij voorheen in angst en wee,
Als mij de vijand wild' omringen,
Mij vaardig zijt ter hulp geweest;
Dies zal ik nu ook, onbevreesd,
In schaduw van Uw vleuglen zingen.

Bekijk Psalm 63 onberijmd in de Bijbel.

Dit lied wordt frygisch gezongen.Download de melodie als midi-bestand.


<- Psalm 62 | Psalm 63 | Psalm 64 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet