Psalm 44:2

2
Hun zwaard deed hen dit land niet erven;
Hun arm deed hen geen heil verwerven;
Maar Uwe rechterhand, Uw macht,
Heeft hun dien voorspoed toegebracht;
De glans van 't Goddlijk aangezicht
Heeft hen de zege weg doen dragen;
Want Gij omscheent hen met het licht
Van Uw genadig welbehagen.

Bekijk Psalm 44 onberijmd in de Bijbel.

Dit lied wordt hypo-mixolydisch gezongen.Download de melodie als midi-bestand.


<- Psalm 43 | Psalm 44 | Psalm 45 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet