Psalm 4:2

2
Herinnert u, gij roekelozen,
Dat zich de Heer' een gunstgenoot
Heeft afgezonderd en verkozen,
Hij doet mij nooit van schaamte blozen,
Die, als ik riep, mij bijstand bood,
Zijt gij beroerd, ontsteld, verlegen,
Zo zondigt niet; verzaakt uw wil;
Spreekt in uw hart; herdenkt uw wegen,
Op 't eenzaam bedde neergezegen;
En weest in all' ontmoeting stil.

Bekijk Psalm 4 onberijmd in de Bijbel.

Dit lied wordt aeolisch gezongen.Download de melodie als midi-bestand.


<- Psalm 3 | Psalm 4 | Psalm 5 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet