Psalm 22:10

10
Maar Gij, o Heer', tot Wien mijn ziel zich keert,
Sta niet van ver; mijn God, die 't al regeert.
Ai, haast U toch ter hulp; ik word verteerd
Door al d' ellenden.
Red mijne ziel van 't zwaard dier boze benden,
Die schrikklijk woen; Ai, red haar uit hun handen,
Daar z' eenzaam ducht 't geweld des honds, wiens tanden
Haar siddren doen.

Bekijk Psalm 22 onberijmd in de Bijbel.

Dit lied wordt aeolisch gezongen.Download de melodie als midi-bestand.


<- Psalm 21 | Psalm 22 | Psalm 23 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet