Psalm 16:1

1
Bewaar mij toch, o alvermogend God.
'k Betrouw op U; schenk hulp, verhoor mijn smeken.
O mijne ziel, gij hebt vrijmoedig tot
Uw God en Heer', uw Bondgod, durven spreken:
"Gij zijt de Heer', ik zal U nooit verzaken,
Ofschoon tot U mijn goedheid niet kan raken."

Bekijk Psalm 16 onberijmd in de Bijbel.

Dit lied wordt hypo-aeolisch gezongen.Download de melodie als midi-bestand.


<- Psalm 15 | Psalm 16 | Psalm 17 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet