Psalmen

Psalm 147:7

7
Hij wil in gunst uw heil bewerken,
De grendels uwer poorten sterken,
En zegent in uw land uw kindren.
Hij doet geen krijg uw wasdom hindren;
Hij deelt den liefelijken vrede,
Zelfs aan Uw verste grenzen mede;
Met vette tarw' wil Hij u spijzen,
En kronen met Zijn gunstbewijzen.

Bekijk Psalm 147 onberijmd in de Bijbel.

Dit lied wordt frygisch gezongen.

Beluister of download de melodie als midi-bestand.

Geen bladmuziek beschikbaar.


<- Psalm 146 | Psalm 147 | Psalm 148 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken